Hoofdstuk 5Ruimtelijke adaptatie: voortgang en maatregelen

Klimaatadaptieve binnentuin Groene Mient, Den Haag, mei 2018. Foto: Tineke Dijkstra Fotografie